Villkor mellan Förvaringsbox och kund.

§ 1 Kunden betalar för nyckel med 250 kr. Pengarna återbetalas ej vid hyresperiodens slut.

§ 2 Kunden garanterar Förvaringsbox att genom nyttjande av postboxen inte bryta mot svensk lag.

§ 3 Två månader innan hyresperiodens utgång skickar vi en faktura avseende nästa period. För att förlänga hyresperioden betalar kunden av Förvaringsbox utsänd faktura 30 dagar före hyresperiodens utgång.

§ 4 I de fall kunden inte önskar förlänga hyresperioden görs ingen betalning. Förvaringsbox debiterar inte gamla kunder några avgifter för betalningpåminnelse, ej heller dröjsmålsränta. Betalningsvillkoren vid beställningen av en tjänst är förskottsbetalning för nya kunder. Förfallodatumet enligt villkoret auml;r 5 dagar enligt utskickad faktura. Dröjsmålsränta är 10.00% för nya kunder som har erlagt en beställning.

§ 5 I all kontakt med Förvaringsbox skall kunden identifiera sig med erhållet lösenord för eliminera risken för att obehörig kommer över posten.

§ 6 Förvaringsbox tillåter inga olagliga saker, brev, post till adresserna och i boxarna.

§ 7 Förvaringsbox ansvarar inte för innehållet i boxarna från kunden.

§ 8 Förvaringsbox följer svensk lagstiftning och ni som kund får inte använda eller utnyttja boxen till kriminell verksamhet eller brottslighet.

§ 9 Ni får inte hotar Förvaringsbox och dess postverksamhet. Missköter ni er på något sätt så blir ni avstängd och hyran återbetals ej.

§ 10 Vid konkurs tillfaller alla medel från hyran Förvaringsbox. Ni kan därför inte rikta skadeanspråk på Förvaringsbox.

§ 11 Kunden godkänner detta avtal genom att klicka på godkänn villkoren på beställningssidan.

Villkor - Alla priser på hemsidan är inkl.moms 25%.