Villkor mellan Postbox60 och kund.

§ 1 Postbox60 sorterar inkommen post till kundens postbox.

§ 2 Postbox60 ansvarar inte för Posten AB, Citymail AB eller annan postdistributörs förekommen post. Postbox60 ansvarar heller inte för förändringar i adressen.

§ 3 Kunden betalar för nyckel 250 kronor.

§ 4 Inkommande post till postboxen skall vara adresserad till hyrestagaren, boxnummret eller erhållen adress.

§ 5 I de fall kunden önskar eftersändning, vidarebefodrar postboxarna inkommen post till kunden via e-post eller vanlig post enligt avtalet. För denna tjänst ersätter kunden postboxarna enligt gällande prislista för eftersändning med minst 250 kr.

§ 6 Kunden garanterar Postbox60 att genom nyttjande av postboxen inte bryta mot svensk lag.

§ 7 Två månader innan hyresperiodens utgång skickar vi en faktura avseende nästa period. För att förlänga hyresperioden betalar kunden av postboxarna utsänd faktura 30 dagar före hyresperiodens utgång.

§ 8 I de fall kunden inte önskar förlänga hyresperioden görs ingen betalning. Postbox60 debiterar inte gamla kunder några avgifter för betalningpåminnelse, ej heller dröjsmålsränta. Betalningsvillkoren vid beställningen av en tjänst är förskottsbetalning för nya kunder. Förfallodatumet enligt villkoret auml;r 5 dagar enligt utskickad faktura. Dröjsmålsränta är 13.00% för nya kunder som har erlagt en beställning.

§ 9 I all kontakt med Postbox60 skall kunden identifiera sig med erhållet kundnummer/boxnummer för eliminera risken för att obehörig kommer över posten.

§ 10 Postbox60 tillåter inga olagliga saker, brev, post till adresserna och i postboxarna.

§ 11 Postbox60 kan komma att höja hyra och är du redan kund så gäller den nya årsavgiften.

§ 12 Kunden kan inte har sina egna eller skapa nya regler för det är boxuthyrnings regler som gäller. Missbruk leder till stängning av postboxen.

§ 13 Det är ej tillåtet att ge adressen till tredje part eller kompis/vän/familjemedlem. Extra namn på postboxen kostar 500 kronor och betalas innan någon använder adressen till boxen. Det är ej tillåtet att använda sig av C/O-adress från befintlig kund. Missbruk kan leda till stänging av postboxen.

§ 14 Det är viktigt att man sköter sig under tiden man hyr för Postbox60 kan stänga boxen eller välja att ej förlänga perioden. Det är ej tillåtet att hota/skrika i lokalen/skicka konstiga sms och bete sig illa.

§ 15 Postbox60 ansvarar inte för innehållet i postboxarna från kunden.

§ 16 Ej betalad beställning kan leda till portning och man får inte hyra en postbox/adress i framtiden hos oss.

§ 17 Det ej tillåtet att sätta upp egna namn eller boxnummer på postboxen. Missbruk leder till stängning av postboxen.

§ 18 Postbox60 följer svensk lagstiftning och ni som kund får inte använda eller utnyttja postboxen till kriminell verksamhet eller brottslighet.

§ 19 Ni får inte hotar Postbox60 och dess postverksamhet. Missköter ni er på något sätt så blir ni avstängd och hyran återbetals ej.

§ 20 Vid konkurs tillfaller alla medel från hyran och efters ändningsdepostioner postboxarna. Ni kan därför inte rikta skadeanspråk på Postbox60.

§ 21 Kunder som enligt Folkbokföringslag (1991:481) vill skriva sig på en adress. Får själv ansvara för sin egen använding, ändring och avslag av en ansökning. Dvs 37 § Vite kan av Skatteverket föreläggas den som inte följer ett föreläggande enligt 31 eller 32 §.

§ 22 Kunden godkänner detta avtal genom att klicka på godkänn villkoren på beställningssidan.

Villkor - Alla priser på hemsidan är inkl.moms med 25%. Avgift fö r tjänst debiteras alltid i fouml;rskott, Postbox. Faxnummer debiteras i förskott. Infouml;r nästa hyresperiod faktureras kunden två månader innan periodens utgång. Faktura skall vara betald 30 dagar därefter, dvs. en månad innan nya periodens infallande. Vid utebliven betalning efter ingången av ny hyresperiod äger Postbox60 rätt att med omedelbar verkan säga upp nyttjad tjänst för att därefter omgående hyras ut till annan kund. Var noga med betalning av din postbox. Vid bristande betalning går eventuell post efter avslutande av adress i retur, åter avsändaren. Postbox60 kan inte garantera att samma boxnummer kan erhå llas å nyo vid försenad betalning. Vi kan inte hålla post eftersänd för obetald adress.