Villkor mellan Postboxarna.se och kund.

§ 1 Postboxarna sorterar inkommen post till kundens postbox.

§ 2 Postboxarna ansvarar inte för Posten AB, Citymail AB eller annan postdistributörs förekommen post. Postboxarna ansvarar heller inte för förändringar i adressen.

§ 3 Kunden betalar för nyckel 250 kronor.

§ 4 Inkommande post till postboxen skall vara adresserad till hyrestagaren, boxnummret eller erhållen adress.

§ 5 I de fall kunden önskar eftersändning, vidarebefodrar postboxarna inkommen post till kunden via e-post eller vanlig post enligt avtalet. För denna tjänst ersätter kunden postboxarna enligt gällande prislista för eftersändning med minst 250 kr.

§ 6 Kunden garanterar Postboxarna att genom nyttjande av postboxen inte bryta mot svensk lag.

§ 7 Två månader innan hyresperiodens utgång skickar vi en faktura avseende nästa period. För att förlänga hyresperioden betalar kunden av Postboxarna utsänd faktura 30 dagar före hyresperiodens utgång.

§ 8 I de fall kunden inte önskar förlänga hyresperioden görs ingen betalning. Postboxarna debiterar inte gamla kunder några avgifter för betalningpåminnelse, ej heller dröjsmålsränta. Betalningsvillkoren vid beställningen av en tjänst är förskottsbetalning för nya kunder. Förfallodatumet enligt villkoret auml;r 5 dagar enligt utskickad faktura. Dröjsmålsränta är 13.00% för nya kunder som har erlagt en beställning.

§ 9 I all kontakt med Postboxarna skall kunden identifiera sig med erhållet kundnummer/boxnummer för eliminera risken för att obehörig kommer över posten.

§ 10 Postboxarna tillåter inga olagliga saker, brev, post till adresserna och i postboxarna.

§ 11 Postboxarna kan komma att höja hyra och är du redan kund så gäller den nya årsavgiften.

§ 12 Kunden kan inte har sina egna eller skapa nya regler för det är boxuthyrnings regler som gäller. Missbruk leder till stängning av postboxen.

§ 13 Det är ej tillåtet att ge adressen till tredje part eller kompis/vän/familjemedlem. Extra namn på postboxen kostar 0.75% av priset och betalas innan någon använder adressen till boxen. Det är ej tillåtet att använda sig av C/O-adress från befintlig kund. Missbruk kan leda till stänging av postboxen.

§ 14 Det är viktigt att man sköter sig under tiden man hyr för Postboxarna kan stänga boxen eller välja att ej förlänga perioden. Det är ej tillåtet att hota/skrika i lokalen/skicka konstiga sms och bete sig illa.

§ 15 Postboxarna ansvarar inte för innehållet i boxen från kunden.

§ 16 Ej betalad beställning kan leda till portning och man får inte hyra en postbox/adress i framtiden hos oss.

§ 17 Det ej tillåtet att sätta upp egna namn eller boxnummer på postboxen. Missbruk leder till stängning av postboxen.

§ 18 Postboxarna följer svensk lagstiftning och ni som kund får inte använda eller utnyttja postboxen till kriminell verksamhet eller brottslighet.

§ 19 Ni får inte hotar Postboxarna och dess postverksamhet. Missköter ni er på något sätt så blir ni avstängd och hyran återbetals ej.

§ 20 Vid konkurs tillfaller alla medel från hyran och efters ändningsdepostioner Helsingborg postboxar. Ni kan därför inte rikta skadeanspråk på postboxarna.

§ 21 Kunder som enligt Folkbokföringslag (1991:481) vill skriva sig på en adress. Får själv ansvara för sin egen använding, ändring och avslag av en ansökning. Dvs 37 § Vite kan av Skatteverket föreläggas den som inte följer ett föreläggande enligt 31 eller 32 §.

§ 22 Kunden godkänner detta avtal genom att klicka på godkänn villkoren på beställningssidan.

Villkor - Alla priser på hemsidan är inkl.moms med 25%. Avgift för tjänst debiteras alltid i förskott, Postbox. Faxnummer debiteras i förskott. Inför nästa hyresperiod faktureras kunden två månader innan periodens utgång. Faktura skall vara betald 30 dagar därefter, dvs. en månad innan nya periodens infallande. Vid utebliven betalning efter ingången av ny hyresperiod äger Postboxarna rätt att med omedelbar verkan säga upp nyttjad tjänst för att därefter omgående hyras ut till annan kund. Var noga med betalning av din postbox. Vid bristande betalning går eventuell post efter avslutande av adress i retur, åter avsändaren. Postboxarna kan inte garantera att samma boxnummer kan erhållas ånyo vid försenad betalning. Vi kan inte hålla post eftersänd för obetald adress.